БТПП издава сертификати за форсмажор на засегнатите от бедствията фирми

09 февруари 2012 | 15:58

Подробни указания за това какво трябва да предприемат засегнатите от бедствията фирми, за да могат да се освободят от отговорност при неизпълнение или запавено изпълнението на търговски договори, в следствие на непреодолима сила, разпространи Българската търговско-промишлена палата.

От БТПП заявиха, че издават сертификати за форсмажор, които се основават на официални документи, здадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода и продължителността на събитието.

За улеснение на предприемачите трябва незабавно да уведомят своите партньори за наличието на такива форсмажорни обстоятелства, а след това да предприемат необходимите действия за издаване на сертификат за форсмажор.

БТПП вече е поискала от съответните институции и министеества да изпращат копия от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така най-бързо ще могат да бъде спестено време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай.

За да се окачествят като „непреодолима сила”, съответните обстоятелства или събития трябва да са възникнали след сключване на договора, да са непредвидими или непредотвратими, да са от извънреден характер и да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение, напомнят от Палатата.

Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление, към което се прилагат официалния документ от независим орган за форсмажорното обстоятелство; копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнениеи справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %, или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора;

Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки. Сертификатите от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.

Сертификатът може да бъдат на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.

Палатата освен това предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори.


по темата

Коментари (1)

1
vovis
2012-02-09 17:07:53
Bravo edna razumna stjpka na bjlgarska organizacij.
1

Име:

Коментар:


Анкета

Застраховате ли се?

ГЛАСУВАЙ