Наказателен паркинг, сваляне на номера и глоба за всеки ден без ГО

02 октомври 2010 | 09:12

Сваляне на регистрационните табели на автомобила, репатриране до наказателен паркинг и санкция за всеки ден без сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Това са само част от предложените мерки срещу ниския обхват на задължителната застраховка в проектопрограма за развитието на застрахователния пазар и надзор, която е била представена на застрахователните компании от Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, и с която Insurance.bg се сдоби.

Технически да се реализира възможността за контрол по ГО чрез камерите за трафик е четвъртата мярка, за която биха били необходими законови промени, е записано там. Без да има нужда от поправки по нормативите може да се засили ежедневния контрол и ежемесечните тематични кампании за проверки по пътищата, както и да се направят усилия за информиране на обществеността за необходимостта от застраховката, защитата, която осигурява и наказанията при липса на такава.

Временно спиране от движение (без сваляне на табелите) и глоби от 400 до 600 лв. за физическите и от 2 000 до 5 000 за юридическите лица са сега действащите санкции при липса на ГО. При повторни нарушения глобите скачат до 2 000 лв. за физическите и 10 000 лв. за юридическите.

Повечето от останалите мерки в програмата отново засягат ГО на автомобилистите и са в няколко насоки – да се преодолеят закъсненията и грешките при отчитането на полици; да се осигури ниска цена и адекватни технически резерви; да се намалят диапазоните в размера на обезщетенията за неимуществени щети, както и да се изгради база данни за ПТП, което ще позволи да се въведе системата бонус/малус, при която цената на застраховката зависи от произшествията на шофьора.

Системата бонус/малус да се наложи по административен ред, ако е необходимо, пише в проекта. За целта се предвижда да се синхронизират информационните системи на МВР и ГФ, както и застрахователите да адаптират системите си към тези на ГФ.

Да се приеме методика за уреждане на претенции за неимуществени щети е предложението, във връзка с твърде широките диапазони на обезщетенията по тях. Вече са направени първите стъпки в тази насока, като се ползва италианския и испанския опит, се казва в официално съобщение на КФН от късния следобед в петък. Въвеждането на тази методика ще доведе до по-голяма информираност и по-справедливи обезщетения, откъдето се очаква да се намали броя на предявяваните пред съда претенции, се твърди още в изявлението.

Закъсненията и грешките при отчитане на полиците е друг проблем, записан в програмния документ. В тази връзка е проектът за нова наредба, който КФН прие на първо четене тази седмица. Напомняме, че в него се предвижда полиците да се издават електронно и да се отчитат в рамките на 24 часа, като данните от талона на МПС се въвеждат чрез специален електронен четец, за да не се допускат грешки.

В посока на ниски цени и адекватност на техническите резерви се предвижда постоянен мониторинг на достатъчността на премиите и самите резерви, нова уредба по двата въпроса и нови методи за образуване на техническите резерви. С този проблем е свързан другият регламент, който КФН прие на първо четене в сряда - промените в наредба № 27.

Административно да се определя максимален размер на комисионните на брокерите по ГО, като се постави лимит от 10-15 %, се е предложило от бранша, според официалното изявление на КФН. Самата горна граница на комисионните е заложено като мярка за ниски цени на ГО и в документа, с който разполага Insurance.bg. Комисионните на брокерите, особено по отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, в България са доста по-големи от тези в Европа, пише в съобщението на комисията.

Застрахователни брокери да могат да бъдат само капиталови дружества (АД или ООД) се предвижда още в програмата. Целта е да се завишат изискванията към минималния капитал, като размерът и структурата му ще бъдат определени с наредба. Говори се и за повишаване на изискванията за обучение и квалификация на служителите, които са непосредствено заети с посредничество.

Изготвят се също така критерии за присъждане на рисков рейтинг на застрахователите за надзорни цели. По тях ще се определя мястото на даден застраховател в т. нар. рискова матрица, която се изгражда в зависимост от вероятността за настъпване на риск и ефекта от настъпването му върху пазара. Тази оценка ще позволи надзорните действия да се ориентират към по-рисковите застрахователи и областите от дейността им, изложени на по-голяма вероятност от неблагоприятно развитие.

„Тази програма все още е проект, считайте този документ за напълно отворен за нови идеи. Ще се радваме да получим вашите бележки и предложения по въпросната проектопрограма, след което отново ще я разгледаме и окончателно ще я утвърдим” е заявил Стоян Мавродиев, председател на КФН по време на срещата в четвъртък, на която са присъствали представители на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Гаранционния фонд (ГФ) и Националното бюрото „Зелена карта”.

Проблеми по доброволното здравно осигуряване също са били дискутирани на срещата и са заложени в документа със заглавие „Необходимо развитие на регулациите и надзора на застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване, продиктувани от прогласените цели на комисията за финансов надзор за защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги и осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на пазарите“. В най-кратък срок тук се очаква да бъде подготвен законопроект, с който изискванията към дружествата по доброволно здравно осигуряване ще се съобразят с тези за застраховател по общо застраховане, става ясно от програмата.


по темата

Коментари (5)

1
andi
0000-00-00 00:00:00
Тея застрахователи се взеха нещо на сериозно - когато е за вземане на пари , когато е за даване се преструват на невидими. Според мен трябва либерализация , а не застрахователен терор!
2
Buzata
0000-00-00 00:00:00
Крайно некомпетентен коментар. СПАМ!
3
FSC
0000-00-00 00:00:00
Чак пък толкова да се професионалисти -не сте: това е прессъобщение, а не журналистическа находка.
4
dobrojelatel
0000-00-00 00:00:00
защо не са поканени и представители на брокерите, след като тези решения ще засегнат основно тях. брокерите са много, ама и застрахователите са много за тази малка страна. оставете хората сами да се борят за хляба си или предпочитате да ги оставите да легнат на държавни социални помощи.
5
аз
0000-00-00 00:00:00
след като сравняваме и изравняваме всичко с Европа: там цената на ГО е с пъти по-висока, застрахователите никъде не правят отстъпки от нея и никъде в Европа няма да приемат директно сключване на полица в офис на застрахователя,а те препращат при брокер, който да те обслужи. Тази игра - елате в офиса на застрахователя и ще получите отстъпка или реклама в медии и то централни за отстъпки по ГО е абсолютен смях. След като е задължителна всеки е длъжен да я сключи. Все едно да рекламираш данъка за колата или винетката.
1

Име:

Коментар:


Анкета

Застраховате ли се?

ГЛАСУВАЙ