Правителството се разпореди с имоти

Посочените обекти са били управлявани от Министерството на вътрешните работи, но са с отпаднала необходимост за него

По темата

Имущество

15 август | 14:57

Правителството се разпореди с имоти

Правителството предостави за ползване безвъзмездно имот - частна държавна собственост на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
още

Alternative content

Анкета

Застраховате ли се?

ГЛАСУВАЙ