ЗАД ДЗИ

Изпълнителен директор: Недялко Чандъров

Адрес: гр.София 1000, бул. “Цар Освободител” № 6

Тел.: 981 57 99

Факс: 987 45 33

E-mail: life.ins@dzi.bg

Сайт: http://www.dzi.bg


На 27.06.1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. Съгласно този закон се създава Държавният застрахователен институт (ДЗИ).  ДЗИ е създаден с този закон като автономно предприятие, юридическо лице със седалище гр. София , със сложна структура и в този си вид работи до 1952 г., когато започва изграждането на клоновете и постепенната децентрализация на дейността на института.
ДЗИ е единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г., когато с постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество "Булстрад". Основният акционер на "Булстрад" е Министерство на финансите, а един от главните акционери е и самият ДЗИ. "Булстрад" сключва всички застраховки, които са свързани със задължения извън територията на страната - морски, авиационни, туристически и др., докато ДЗИ запазва монопол върху застраховането вътре в страната.
Юридическият монопол в застраховането се спазва до 1989 г., до появата на конкуренция в областта на застраховането.
През октомври 1998 г. ДЗИ бе преобразуван в еднолично акционерно дружество със 100% участие на държавата. На 7 декември 1999 г. в "Държавен вестник", бр. 107 бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД .
На 10 октомври 2002 г. на Общо събрание на акционерите бе взето решение за преименуване на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД в "ДЗИ" АД.
На 3 Август 2007 година KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на ЗПАД ДЗИ, като общият размер на притежаваните акции е 80,457%.  КВС е една от водещите белгийски компании и финансови групи в Европа с пазарна капитализация на стойност около 36 милиарда евро.
 Поради последваща промяна на Застрахователния Кодекс, считано от 30.07.2008 г., /ЗПАД/ „ДЗИ” е преименувано на /ЗАД/ „ДЗИ”.


Управлението на компанията е двустепенно. ЗАД ДЗИ се управлява от Надзорен Съвет и Управителен Съвет.
Председател на Надзорния Съвет е Йан Оскар Кириел Ванхевел,
членове - Йохан Басилиус Пол Демен и Асен Райков Ошанов.
Председател на Управителния съвет е Недялко Чандъров.
Заместник председател е Валери Алексиев, а член на УС - Рик Жос Гюст Янсен.
Актюери на ЗАД ДЗИ са Веселин Тонев и Илиана Шалаверова.
За ръководител на Специализирана служба за "Вътрешен одит и контрол" е избран Александър Владов

Лиценз за животозастрахователна дейност (N 2) ДЗИ получава на 13.05.1998 година.

Клонове

ЗАД ДЗИ - - Айтос
ЗАД ДЗИ - - Асеновград
ЗАД ДЗИ - - Благоевград
ЗАД ДЗИ - - Ботевград
ЗАД ДЗИ - - Брезник
ЗАД ДЗИ - - Бургас
ЗАД ДЗИ - - Велинград
ЗАД ДЗИ - - Гоце Делчев
ЗАД ДЗИ - - Девин
ЗАД ДЗИ - - Димитровград
ЗАД ДЗИ - - Бяла Слатина
ЗАД ДЗИ - - Варна
ЗАД ДЗИ - - Варна
ЗАД ДЗИ - - Велики Преслав
ЗАД ДЗИ - - Велико Търново
ЗАД ДЗИ - - Видин
ЗАД ДЗИ - - Враца
ЗАД ДЗИ - - Габрово
ЗАД ДЗИ - - Генерал Тошево
ЗАД ДЗИ - - Горна Оряховица
ЗАД ДЗИ - - Добрич
ЗАД ДЗИ - - Дряново
ЗАД ДЗИ - - Дулово
ЗАД ДЗИ - - Дупница
ЗАД ДЗИ - - Елена
ЗАД ДЗИ - - Елин Пелин
ЗАД ДЗИ - - Елхово
ЗАД ДЗИ - - Исперих
ЗАД ДЗИ - - Ихтиман
ЗАД ДЗИ - - Каварна
ЗАД ДЗИ - - Казанлък
ЗАД ДЗИ - - Карлово
ЗАД ДЗИ - - Карнобат
ЗАД ДЗИ - - Котел
ЗАД ДЗИ - - Крумовград
ЗАД ДЗИ - - Кубрат
ЗАД ДЗИ - - Кула
ЗАД ДЗИ - - Кърджали
ЗАД ДЗИ - - Кюстендил
ЗАД ДЗИ - - Левски
ЗАД ДЗИ - - Ловеч
ЗАД ДЗИ - - Лом
ЗАД ДЗИ - - Луковит
ЗАД ДЗИ - - Мадан
ЗАД ДЗИ - - Мездра
ЗАД ДЗИ - - Момчилград
ЗАД ДЗИ - - Монтана
ЗАД ДЗИ - - Никопол
ЗАД ДЗИ - - Нова Загора
ЗАД ДЗИ - - Нови пазар
ЗАД ДЗИ - - Омуртаг
ЗАД ДЗИ - - Оряхово
ЗАД ДЗИ - - Павликени
ЗАД ДЗИ - - Пазарджик
ЗАД ДЗИ - - Пазарджик
ЗАД ДЗИ - - Панагюрище
ЗАД ДЗИ - - Перник
ЗАД ДЗИ - - Петрич
ЗАД ДЗИ - - Пещера
ЗАД ДЗИ - - Пирдоп
ЗАД ДЗИ - - Плевен
ЗАД ДЗИ - - Пловдив
ЗАД ДЗИ - - Поморие
ЗАД ДЗИ - - Попово
ЗАД ДЗИ - - Провадия
ЗАД ДЗИ - - Раднево
ЗАД ДЗИ - - Радомир
ЗАД ДЗИ - - Разград
ЗАД ДЗИ - - Разлог
ЗАД ДЗИ - - Русе
ЗАД ДЗИ - - Самоков
ЗАД ДЗИ - - Сандански
ЗАД ДЗИ - - Свиленград
ЗАД ДЗИ - - Свищов
ЗАД ДЗИ - - Своге
ЗАД ДЗИ - - Севлиево
ЗАД ДЗИ - - Силистра
ЗАД ДЗИ - - Сливен
ЗАД ДЗИ - - Смолян
ЗАД ДЗИ - - София
ЗАД ДЗИ - - Тервел
ЗАД ДЗИ - - Стара Загора
ЗАД ДЗИ - - Тетевен
ЗАД ДЗИ - - Тополовград
ЗАД ДЗИ - - Троян
ЗАД ДЗИ - - Тутракан
ЗАД ДЗИ - - Търговище
ЗАД ДЗИ - - Харманли
ЗАД ДЗИ - - Хасково
ЗАД ДЗИ - - Червен бряг
ЗАД ДЗИ - - Чирпан
ЗАД ДЗИ - - Шумен
ЗАД ДЗИ - - Ямбол
ЗАД ДЗИ - - Банско
ЗАД ДЗИ - - Белене
ЗАД ДЗИ - - Белоградчик
ЗАД ДЗИ - - Берковица
ЗАД ДЗИ - - Бяла
ЗАД ДЗИ - - Първомай
ЗАД ДЗИ - - Хисар

Анкета

Застраховате ли се?

ГЛАСУВАЙ